Procedura de recenzare

 

Comitetul ştiinţific are rol consultativ, evaluează pertinenţa subiectelor tratate de către articole pentru tematica revistei, participă la selecţia acestora.

Comitetul de redacţie are rol de coordonare împreună cu redactorul-şef şi directorul publicaţiei, întreține corespondenața cu membrii comitetului ştiințific/de lectură şi cu autorii, veghează asupra respectării politicii editoriale.

Comitetul de lectură este propriu fiecărui număr şi asigură selecţia şi revizia articolelor respectând politica editorială a revistei. Acesta este compus din membri ai comitetului ştiinţific/redacţional sau din alţi specialişti din domeniu.

Articolele trimise comitetului de redacţie în vederea publicării sunt evaluate de către membrii comitetului ştiinţific şi sunt publicate doar cu acordul recenzorilor. Autorii vor primi din partea referenţilor unul dintre următoarele răspunsuri : articol acceptat;  articol acceptat cu modificări minore;  articol acceptat cu modificări majore; articol respins din lipsă de calitate/obiective.

 Articolul este însoţit de un rezumat şi de cuvinte cheie în două limbi străine, care scot în evidenţă obiectivele lucrării, metodologia adoptată şi principalele rezultate ale cercetării (sau prezentării) şi de anumite date personale ale autorului (titlu ştiinţific/instituţie, email).

Drepturile de autor. Autorii au drepturi exclusive în ceea ce priveşte reproducerea, distribuirea şi comunicarea publică a lucrării precum şi a utilizării acesteia în vederea creării de lucrări derivate.  Autorii au responsabilitatea de a clarifica dreptul de a utiliza informaţia continută în lucrare.

SGC_Declaratie de originalitate

Articolele primite vor fi analizate cu ajutorul instrumentelor de detectare a plagiatului. Comitetul de redacţie încurajează identificarea şi respingerea lucrărilor care încalcă etica în cercetare.

Membrii comitetului de redacţie vor efectua o evaluare iniţială şi vor stabili referenţi cu experienţă în domeniul articolului; acestia vor decide asupra acceptării sau respingerii lucrării. Articolele vor fi trimise recenzorilor fără vreo indicatie asupra numelui autorilor. Comitetul de redacţie va selecta recenzori care nu sunt afiliaţi aceleiaşi instituţii ca autorii.

Lucrările care respectă standardele ştiinţifice ale revistei vor fi înregistrate pe lista de aşteptare, în vederea publicării. Articolele care necesită modificări vor fi returnate autorilor, cu observatii adecvate, pentru a fi finalizate. Dupa recenzarea ştiintifică, autorii vor fi anunţati în caz că lucrarea respectivă este respinsă.

În ceea ce priveşte propunerea pentru publicare a articolelor, recenzorii vor urmări adecvarea temei la secţiunile revistei, rigoarea ştiinţifică, credibilitatea autorului, noutatea care se aduce în domeniu.

Criteriile de recenzare:

  1. Aprecierea generală (pertinenţa subiectului, originalitatea ideilor, importanţa concluziilor, obiectivul teoretic).
  2. Metodologia (calitatea ştiinţifică/metodologică, originalitatea corpusului, rigoare în modul de tratare a datelor).
  3. Argumentare / discuţie (calitatea interpretării datelor, logica şi structurarea argumentării, gradul de dezvoltare a ideilor, trimiteri către bibliografia de specialitate din domeniu).
  4. Prezentarea (structura generală a lucrării, claritatea şi acurateţea stilului, claritatea şi ilustrarea tabelelor şi graficelor).
  5. Alte criterii (dacă este necesar).

Timpul mediu de evaluare preliminară a manuscriselor (zile) – 30

Timpul mediu de revizuire a manuscriselor (zile) – 60

Timpul mediu de publicare articol (zile) – 120

  • Declaraţie de confidenţialitate

Numele şi adresele de mail incluse în această revistă vor fi folosite exclusiv în scopul declarat şi nu vor fi prelucrate în alt scop sau transferate către o altă parte