Evaluarea anonimă Blind Review

Pentru a asigura integritatea evaluării anonime în vederea publicării în revista noastră, vă rugăm să verificaţi dacă au fost respectate etapele următoare în redactarea articolului şi în caracteristicile fişierului:

  • Autorii documentului au şters numele lor din text şi l-au înlocuit cu  „Autor” şi an în bibliografie şi notele de subsol, renunţând astfel la nume autor, titlu articol etc.
  • Identitatea autorului trebuie să fie înlăturată şi din documentele Microsoft Office, din proprietăţile fişierului (vezi Fişier în Word), printr-un clic, deschizând mai întâi Fişier în bara de meniu a aplicaţiei : Fişier > Salvare ca > Unelte (sau Opţiuni pe Mac) > Securitate> Elimină informaţia personală din proprietăţile fişierului  > Salvare.
  • In documentele PDF, numele autorilor trebuie de asemenea eliminate din Proprietăţi document, care se regăsesc sub Fişier în bara de meniu din Adobe Acrobat.