Despre revistă

Studii de gramatică contrastivă

ISSN-L: 1584 – 143X

e-ISSN: 2344-4193

Apariţie bianuală

Acreditată CNCS categoria C în 2012-2016 şi categoria B+ în 2010, 2011

 

Studii de gramatică contrastivă este o revistă bianuală care se adresează specialiştilor în lingvistică, istoria limbii şi alte domenii conexe. Principalul scop al revistei este studiul comparativ şi contrastiv din variate perspective: lingvistică generală, lingvistică aplicată, semantică, gramatică formală, traductologie. Revista îşi propune să promoveze interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea şi să încurajeze gândirea inovatoare şi schimbul intercultural.

Apariţie: bianuală

Primul an de publicare: 2004

Editor: Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București / Universitatea din Pitești (2004-2023), România

Secţiuni: Gramatică contrastivă, Traductologie, Varia

Limbi de publicare: engleză, franceză, italiană, germană, rusă, spaniolă.

Politică de recenzare: double blind (recenzorii nu cunosc numele autorilor, după cum nici aceştia nu îl cunosc pe cel al recenzorilor )

Acces și licență: Studii de gramatică contrastivă este o revista ştiinţifică care subscrie politicii liberului acces. Ca atare, întreg conţinutul este disponibil gratuit pe site-ul nostru. Studii de gramatică contrastivă publică articole în acces liber respectând condiţiile licenţei Creative Commons Attribution Non-Commercial-NoDerivs License (CC BY NC ND 4.0), care permite utilizarea, distribuirea şi producerea pe orice cale, cu condiţia ca lucrarea originală sa fie citată în mod corespunzator, să nu fie folosită în scopuri comerciale şi să nu fie modificată sau adaptată. Drepturile de autor legate de articolele în acces liber sub licenţa CC BY NC ND4.0 sunt reţinute de către autor.

Taxe de publicare

Taxe de primire articole: 0

Taxe de recenzare: 0

Taxe de publicare: 0