Comitet editorial

 

COMITET DE REDACŢIE

DIRECTOR REVISTĂ: Laura CÎŢU, Universitatea din Piteşti – CV 

REDACTOR-ŞEF: Cristina ILINCA, Universitatea din Piteşti

Ana-Marina TOMESCU, Universitatea din Piteşti

Raluca NIŢU, Universitatea din Piteşti

Ana-Maria STOICA, Universitatea din Piteşti

Silvia BONCESCU, Universitatea din Piteşti

COMITET ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL

Samir ABDELHAMID, Universitatea din Batna, Algeria

Nassima AMARI, Universitatea Alger 2, Algeria

Jean-Paul BALGA, Universitatea din Maroua,Camerun

Soufiane BENGOUA, Universitatea din Mostaganem, Algeria

Aini BETOUCHE, Universitatea Mouloud Mammeri din Tizi Ouzou, Algeria

Silvia BONCESCU, Universitatea din Piteşti, România

Bachir BOUHANIA, Universitatea din Adrar, Algeria

Aboubakre BOUASLA, Universitatea din Médéa, Algeria

Nadjet CHIKHI, Universitatea din M’sila, Algeria

Laura CIŢU, Universitatea din Piteşti, România

Angelica COȘCIUG, Universitatea de stat Alecu Russo, Bălți, Republica Moldova

Salam DIAB-DURANTON, Universitatea Grenoble Alpes, Franţa

Daniela DINCĂ, Universitatea din Craiova, România

Alina GANEA, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România

Laurent GAUTIER, Universitatea din Burgundia, Franţa

Emilia HILGERT, Universitatea din Reims, Franţa

Akmoun HOUDA, Universitatea Blida 2, Algeria

Joanna JERECZEK-LIPIŃSKA, Universitatea din Gdańsk, Polonia

Soufiane LANSEUR, Universitatea Abderrahmane Mira din Béjaïa, Algeria

Lucie LEQUIN, Universitatea Concordia, Montreal, Canada

Souhila MARKRIA, Universitatea din Mostaganem, Algeria

Simina MASTACAN, Universitatea V. Alecsandri Bacău, România

Adina MATROZI, Universitatea din Piteşti, România

Gina MĂCIUCĂ, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România

Milena MILANOVIC, Institutul de Limbi Străine, Belgrad, Serbia

Joachim N’DRE DAMANAN, Universitatea Bouaké, Coasta de Fildeş

Christos NIKOU, Universitatea din Pireu, Grecia

Laura PINO, Universitatea Saint-Jacques-de-Compostelle, Spania

Liudmila PRENKO, Universitatea de Stat din Daghestan, Daghestan

Nabil SADI, Universitatea Abderrahmane Mira din Béjaïa, Algeria

Manuel SARTORI, Universitatea Aix-Marseille, Franţa

Fatima Zohra SAKRANE, Universitatea din Bejaia, Algeria

Frédéric SHEHADEH, Universitatea Paris-Sorbona Paris 4, Franţa

Florinela ŞERBĂNICĂ, Universitatea din Piteşti, România

Lavinia ŞIMILARU, Universitatea din Craiova, România

Mohammad Ahmad THAWABTEH, Universitatea Al-Quds, Ierusalim,
Teritoriile Palestiniene Ocupate

Cristina UNGUREANU, Universitatea din Piteşti, România

Stephen S. WILSON, City University, Londra, Anglia

Anissa ZRIGUE, Universitatea din Kairouan, Tunisia